Kategorijos archyvas: Naujųjų metų

Tyliai šlama snieguotos pušaitės Greit senieji skaičiuos minutes. Te Naujieji, ateinantys metai, Glėbį laimės ir džiaugsmo atneš.

          Komentarų: 0

Tegul laimė, kuri vaikšto po žemę, Sustoja ties Tavo namų durimis. Su Naujaisiais metais!

          Komentarų: 0

Tegu 20xx-ji metai atneš Jums įspūdžių naujų, sklandžių idėjų ir jaukumo, kad būtų gera ir ramu.

          Komentarų: 0

Tegul širdy nebūna niekad šalta, Tegul ir širdgėla kaip sniegas tirpsta ant delnų, Tegul nors šią minutę žemėj būna balta, Ir ne lašelio skausmo ant žmonių veidų. Su Naujaisiais metais!

          Komentarų: 0

Tyliai slenka ir slenka minutės, Iškeliaus jau greit metai seni, Apšarmojusios eglės šakutės Palinkės, kad ateinantys būtų geri.

          Komentarų: 0

Štai ant slenksčio Naujieji. Snaigės dūžta ir tirpsta delne. Tegul Tau jie atneš vien tik džiaugsmą, Tegul laimė suranda Tave..

          Komentarų: 0

Seni metai kojas krato, sensta ir vaitoja.. O visi Naujųjų laukia išsižioję!! Linksmų švenčių!

          Komentarų: 0

Tyliai krenta purios snaigės, Žiba aukso žiburiais. Ši diena ir metai baigias Spaudžiu ranką, su Naujais!

          Komentarų: 0

Kai niekas nemato ir niekas negirdi, Tai Angelas basas ateina į širdį. Naujųjų metų naktį paguodžia mus tyliai Ir laimina tuos, kurie laukia ir myli. Linksmų švenčių!

          Komentarų: 0

Su baltutėm snaigėm, Su balta žiema, Su Naujaisiais metais Sveikinu Tave!

          Komentarų: 0