Kategorijos archyvas: Rusėjo 1-osios

Čeža lapai auksinio rudens, Paukščių virtinės dangų graudina. Tavo akys su liūdesiu žvelgs Pro mokyklinį langą į tylą. O paskui tarp senelių suolų Ties krūva sąsiuvinių palinksi Nerimausi dėl kito klaidų Ir taisysi, taisysi, taisysi. Mokiniai vis ateis ir išeis, … Skaityti toliau

          Komentarų: 0

Gražesnio žodžio nerandu Už paprastą lietuviškąjį “ačiū”, Kurį išmokėt pamokų metu Tarsi burtažodį, atėjusį iš bočių. Dar padėkot norėjau už žinias, Už šilumą, už rūpestį, už meilę, Už tai, kad man padėjot save rast, Išmokėt nepalūžt, padarius klaidą.

          Komentarų: 0

Rodos, nieko neįvyko, O įvyko šitiek daug, Tu nuo šio saulėto ryto Jau pirmokas, bręsk ir auk. Knygos, skaičiai ir raidelės Tavęs laukia ant suolų. Mokslo duonos paragavęs Tapki dideliu žmogum.

          Komentarų: 0

Aš jau didelė esu, Būsiu greit pirmokė. Gero elgesio daržely Auklėtoja mokė. Išrikiuoti jau žaislai, Susodintos lėlės. Kad sudėčiau žodelius, Laukia kaladėlės. Aš šiandieną jau galiu „Mama“ parašyti. Imsiu knygą į rankas, Mokysiuos skaityti (Nijolė Morkūnaitė).

          Komentarų: 0

Tarp brangių savo klasės draugų, Tarp pažįstamų sienų, veidų paskutinė rugsėjo pirma, Jau tokia 12 -oko dalia. Neliūdėk, viskas eina pirmyn, Dienos neš skausmą, džiaugsmą tolyn. Tik tikėk savimi ir tegu Tau likimas bus ypač dosnus.

          Komentarų: 0

Per auksinių lapų tiltą Rudenio klevų supiltą varpeliu rugsėjis šaukia Į mokyklos klasę jaukią. Din! Garsiau dilin din dan! Muzika ši- tau ir man. Bunda raidės, skaičiai kelias, Laukia knygos ir knygelės. Din din dan! Dilin! Dilin! Vesk žinių taku … Skaityti toliau

          Komentarų: 0

Brauksi ašarėlę tyliai nuo blakstienų Paskutinį kartą klasėn žengdama, Ir matysi veidus, artimus ir mielus, Bet nebegrįš jau niekad mokinio dalia. Su 12-ąja Rugsėjo 1 diena!

          Komentarų: 0

Tegul visos žemės raidės taps geriausios tavo draugės, Mokykis gerai, vaikeli, ženk į priekį po žingsnelį. Su Rugsėjo 1-ąja.

          Komentarų: 0

Ateik ateiki Prie mokyklos slenksčio Ir atiduoki Kas sunku, netikra. Ateik ateiki Į vaikystės slėnį Čia skaisčios spalvos Ir balti šešėliai, Kurie padės užkopti Tau į kalną…

          Komentarų: 0

Ach, auksini rudenėli, Tu toks margas ir pašėlęs. Vos pažvelgus į medžius, Liejas spalvos per kraštus. Lapai krinta tyliai tyliai, Suka vėjas juos linksmai. Ach, auksini rudenėli, Ką, velniūkšti, tu darai? Man širdelė smarkiai daužos, Kai pažiūriu į laukus, Kur … Skaityti toliau

          Komentarų: 0